O nás

Inštitút pre kvalitu v stavebníctve vznikol ako reakcia na aktuálny trend v stavebníctve, ktorým je nepremyslené a nerozvážne minimalizovanie nákladov, za každú cenu. Takzvané optimalizovanie nákladov sa uplatňuje nielen v realizačnej fáze, ale aj v predprojektovej a projektovej fáze. Výsledkom je vznik rizík ešte pred výstavbou. Tieto sa zvyčajne prejavia už počas realizácie stavby a samozrejme sa riešia operatívne, spravidla nesystémovo a najlacnejšie. To všetko vedie nezriedka k nevhodne zvoleným materiálovým skladbám, chybnému vyhotoveniu konštrukcie alebo ich podrobnosti a chybám ba aj poruchám stavieb. V lepšom prípade len obmedzujú komfort užívania stavby alebo funkčné parametre konštrukcie. V horšom prípade znemožňujú prevádzku stavby s ohľadom na 7 základných požiadaviek na stavby.

Cieľom inštitútu, je osobne sa zasadiť za zvyšovanie kvality v stavebníctve propagovaním a zvyšovaním povedomia o kvalitatívnych požiadavkach na stavby, podporovaním vzdelávacích aktivít v oblasti stavebníctva, a technickou pomocou a poradenstvom.

Pre lepšiu orientáciu a zjednodušenie hodnotenia spoločností konečnými užívateľmi, vydáva Inštitút pre kvalitu v stavebníctve Certifikát, ktorý osvedčuje kvalitu konkrétneho stavebného výrobku aj spoločnosti, ktorá ho vyrába.