Certifikát

Podmienky udelenia certifikátu kvality:

 • Predloženie dokumentov k nahliadnutiu:
  • projektová dokumentácia stavebného výrobku
  • statický posudok
  • príručka kvality výrobného procesu
  • potvrdenia o zaškolení zamestnancov
  • zoznam dodávateľov k stavebnému výrobku
  • potvrdenia, že nie sú vedené podlžnosti voči:
   • Sociálnej poisťovni
   • zdravotným poisťovniam
   • daňovému úradu
  • Absolvovanie inšpekcie a skúšky stavebného výrobku
  • Platnosť certifikátu je podmienená platnosťou Správy z inšpekcie

Certifikačno – inšpekčné oddelenie:

Riaditeľ:

Ing. Marian Kišac, PhD.

+421 (0) 908 509 548