Úver zo ŠFRB

ČO JE TO ÚVER ZO ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA?

Jedná sa o úver na obnovu bytového domu s výhodným, pri vhodne zvolenej kombinácií účelov obnovy, nulovým úrokom. Ak zvolíte kombináciu dvoch účelov obnovy, úrok sa vypočítava podľa nižšej úrokovej sadzby priradenej k účelom obnovy. Ak zvolíte kombináciu troch a viac účelov, úrok môže dosiahnuť 0%. V nakombinovaní účelov Vám poradíme tak, aby Váš úrok bol čo najnižší.

KEDY?

Žiadosti je možné podávať od 15.01. do 31.10. alebo do vyčerpania finančných prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na to určených. O úver môžete žiadať raz za 10 rokov bez ohľadu na predošlý typ obnovy alebo rekonštrukcie. Pri zatepľovaní platí podmienka, že budova musí byť pri podávaní žiadosti daná do užívania minimálne 10 rokov.

KOĽKO?

Podpora sa poskytuje vo forme úveru, a to maximálne 75% z obstarávacej ceny obnovy. Lehota splatnosti úveru je maximálne 20 rokov. Zbytok finančných prostriedkov môžete prefinancovať z komerčného úveru, pričom dĺžka komerčného úveru môže byť dlhšia, ako dĺžka úveru zo ŠFRB.

(Príklad: ŠFRB úver = 20 rokov + komerčný úver = 25 rokov)

Podmienkou je, aby tvorba fondu opráv mesačne dosahovala o 20% viac, ako je súčet všetkých úverov, ktoré bytový dom spláca.

PRÍKLAD:

Splácate úver na strechu v sume 684 € mesačne a zostáva splácať ešte 7 rokov. Nový úver, poskytnutý zo ŠFRB na obnovu bytového domu bude v sume 1 124 € mesačne na 20 rokov. Spolu budú splátky za všetky úvery činiť 1 808€. Preto vo chvíli podávania žiadosti o úver zo ŠFRB musí mesačná tvorba fondu opráv dosahovať výšku 1,2 násobku všetkých splátok, v tomto konkrétnom príklade je to 2 032,80 € mesačne.

NECHAJTE TO NA NÁS

Získať úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania nie je jednoduchá záležitosť. Jeho schváleniu predchádza prísne posudzovanie každého žiadateľa. Spoločne so žiadosťou je potrebné predložiť aj množstvo dokumentov, ktorých vybavenie zaberie veľa času. Preto ponúkame naše služby a poradenstvo pri vybavovaní úveru, s ktorým má náš tím odborníkov skúsenosti už viac ako 10 rokov. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam Vám zaistíme 0% úrok bez navyšovania nákladov na obnovu.

 

Pošlite nám svoj kontakt a my sa Vám ozveme:

Q@institutprekvalitu.sk

… alebo nás kontaktujte na:

Inštitút pre kvalitu v stavebníctve, o.z.

Černyševského 10

851 01 Bratislava

+421 (0) 902 379 783

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *